جهت رفاه حال بیماران ومراجعین محترم  نوبت دهی اینترنتی پزشکان
 
درمانگاههای نوبت صبح و نوبت عصر (کلینیک ویژه) فعال می باشد
ادرس سایت نوبت دهی اینترنتی  http://nobat.mums.ac.ir
                       از هموطنان گرامی خواهشمند است از حضور در محل درمانگاه جهت دریافت نوبت دستی خودداری نمایند.
                           نکات مهم  جهت گرفتن نوبت از طریق سایت
                     1-  فعال کردن رمز دوم کارت های شتاب از طریق خودپردازها .
           جهت آگاهی از چگونگی استفاده از  عابر بانک
                   فایل سبیا را دانلود نمائید

                   2-  دریافت نوبت تنها با پرداخت اینترنتی هزینه انجام می شود .

                   3-  بعد ازگرفتن  نوبت  داشتن  کد ره گیری جهت ارائه به مطب پزشک در هنگام مراجعه ضروری می باشد.

                   4-  در صورت گرفتن نوبت از طریق سایت فقط قبل از حضور پزشک به مطب پزشک مراجعه کنید و نیازی به ساعتها صف جهت گرفتن    نوبت     نخواهد بود .

               5-  بسیار مهم **اطلاعات وارد شده بیمار درسایت در  صورت بیمه بودن مطابق بادفترچه بیمار و در صورت نداشتن بیمه مطابق با کارت ملی بیمار باشد .در صورت ورود اطلاعات اشتباه ویزیت بیمار و استرداد هزینه انجام نخواهد شد .

                   6-  نوبتهای هر پزشک  از ساعت 12 دو روز قبل (تعطیلات محاسبه نمی شود)فعال می شود .
                   *از ساعت 12 روز شنبه ---->درمانگاههای روز دوشنبه  همان هفته فعال میشوند
                    **از ساعت 12 روز یکشنبه ---->درمانگاههای روز سه شنبه همان هفته فعال میشوند
                    ***از ساعت12 روز دوشنبه------> درمانگاههای روز چهارشنبه همان هفته فعال میشوند
                   ****از ساعت 12روز سه شنبه ------->درمانگاههای روز پنج شنبه همان هفته فعال میشوند
                   ****از ساعت 12روز پنج شنبه--------->درمانگاههای روزهای شنبه و یکشنبه هفته بعدفعال میشوند
                   نکته قابل توجه اینکه در صورت تعطیلی بین هفته روز قبل از تعطیلی بعنوان روز فعال سازی محسوب میشود
                7-در صورتی مایل به اطلاع از  روزهای حضور پزشک مورد نظرتان هستید در  صفحه نوبت دهی  آیکن نوبت پزشکان را کلیک کرده و با  تکمیل آیکن های آن قسمت روزهای حضور پزشک مورد نظرتان نمایان خواهد شد.تصویر صفحه
 
              یا از لینک های ذیل برنامه هفتگی را دریافت کنید
                                          لینک برنامه هفتگی درمانگاه صبح مرکز
                                          لینک برنامه هفتگی درمانگاه نوبت عصر
               8-  رمز دوم و کارت عابر بانک خود را  جهت گرفتن نوبت در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید .
              راهنمای تصویری استفاده از  سیستم نوبت دهی اینترنتی  مرکز قائم(عج)